Včelaři

Jak se zapojit do preventivního vyšetření v rámci kampaně  Hrr na mor 2020?

V této chvíli probíhá příprava kampaně. Již dnes si však můžete připravit vzorek měli pro vyšetření postupem uvedeným níže.

Vyšetření včelstev se bude provádět ze směsného vzorku měli z maximálně 25 včelstev na 1 stanovišti, kterou odeberete z Vašich úlů buď před sběrem zimní měli určené pro vyšetření na varroázu, nebo po něm. Pro vyšetření na MVP tedy nelze použít vzorek určený pro vyšetření zimní měli na varroázu. Máte-li na stanovišti více jak 25 včelstev, připravte dva nebo více směsných vzorků tak, aby v každém byla měl z max. 25 včelstev.

1. a) Odběr směsného vzorku před zahájením sběru zimní měli

Pro vyšetření na MVP lze použít měl, kterou ometete při čištění podložek po posledním ošetření na varroázu.

1. b) Odběr směsného vzorku po skončení sběru zimní měli

Nestihnete-li odebrat vzorek před sběrem zimní měli, můžete jej připravit i následně a to tak, že po smetení zimní měli vrátíte podložku opět do podmetu. Pamatujte však, že zimní měl sbíráte 30 dnů a pro vyšetření na MVP alespoň 10 dnů.

2. Usušení a zabalení směsného vzorku

Směsný vzorek měli pro vyšetření na MVP přesátím přes hrubé síto zbavte mrtvolek, částí těl včel a jiných hrubých nečistot, pečlivě usušte a nasypte do transportního obalu. Nejvhodnější je tubus dodávaný VÚVč Dol. Dobře poslouží i pečlivě vymytý a vysušený kelímek od jogurtu, který po nasypání měli uzavřete prodyšným plátýnkem a zajistíte gumičkou. Takto připravený směsný vzorek uložte na suchém a chladném místě až do doby odevzdání na Sběrné místo.

Kampaň prevence moru včelího plodu ve Středočeském kraji
Hrr na mor 2020 finančně podporuje