Včelaři

Jak se zapojit do preventivního vyšetření v rámci kampaně  Hrr na mor 2020?

K plošnému vyšetření na MVP v rámci kampaně Hrr na mor 2020 není nutná žádná zvláštní přihláška.

Stačí postupovat podle níže uvedených kroků a Váš vzorek bude automaticky bezplatně vyšetřen a o výsledku vyšetření dostanete informaci na Vaši kontaktní adresu.

Vyšetření včelstev se bude provádět ze směsného vzorku měli z maximálně 25 včelstev na 1 stanovišti, kterou odeberete z Vašich úlů buď před sběrem zimní měli určené pro vyšetření na varroázu, nebo po něm. Pro vyšetření na MVP tedy nelze použít vzorek určený pro vyšetření zimní měli na varroázu. Máte-li na stanovišti více jak 25 včelstev, připravte dva nebo více směsných vzorků tak, aby v každém byla měl z max. 25 včelstev.

1. a) Odběr směsného vzorku před zahájením sběru zimní měli

Pro vyšetření na MVP lze použít měl, kterou ometete při čištění podložek po posledním ošetření na varroázu.

1. b) Odběr směsného vzorku po skončení sběru zimní měli

Nestihnete-li odebrat vzorek před sběrem zimní měli, můžete jej připravit i následně a to tak, že po smetení zimní měli vrátíte podložku opět do podmetu. Pamatujte však, že zimní měl sbíráte 30 dnů a pro vyšetření na MVP alespoň 10 dnů.

2. Usušení a zabalení směsného vzorku

Směsný vzorek měli pro vyšetření na MVP přesátím přes hrubé síto zbavte mrtvolek, částí těl včel a jiných hrubých nečistot, pečlivě usušte a nasypte do transportního obalu. Nejvhodnější je tubus dodávaný VÚVč Dol. Dobře poslouží i pečlivě vymytý a vysušený kelímek od jogurtu, který po nasypání měli uzavřete prodyšným plátýnkem a zajistíte gumičkou.

3. Označení směsného vzorku

Ve Včelařství 2/2020 na straně 41 najdete štítek pro označení vzorku. Ten si vystřihněte, pečlivě a čitelně hůlkovým písmem vyplňte. Nemáte-li Včelařství 2/2020, štítek si můžete stáhnout zde.
Nemáte-li e-mailovou adresu, příslušnou kolonku nevyplňujete. Zpráva o výsledku vyšetření Vám automaticky přijde poštou.

Vyplněný štítek nalepte průhlednou lepicí páskou na transportní obal tak, aby se v průběhu transportu neodlepil a neztratil.

Pozor! Správné označení vzorku je zásadní pro jeho zařazení do bezplatného vyšetření v rámci kampaně Hrr na mor, proto se držte striktně tohoto postupu. Vzorky, které nebudou řádně označeny všemi údaji shodnými s kampaňovým štítkem, nemusí být na vyšetření přijaty.

4. Předání směsného vzorku na vyšetření

Směsný vzorek připravený výše uvedeným postupem odevzdejte na některém ze Sběrných míst. Na Vaši adresu uvedenou na štítku Vám přijde informace o výsledku vyšetření.

5. Objednání Individuálního protokolu

Potřebujete-li standardní protokol ExM110 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV), můžete si ho objednat tak, že napíšete zřetelně ANO do kolonky „Protokol“ na štítku, vyplníte Objednávku Individuálního protokolu a vzorek s Objednávkou předáte na Sběrné místo. Objednávku si stáhněte zde.

Protokol potřebujete, pokud prodáváte oddělky, matky, kočujete nebo přemísťujete včelstva mimo území Středočeského kraje.
Pro přesuny v rámci kraje bude KVS SVS pro Středočeský kraj uznávat hromadné protokoly jako doklad o vyšetření na MVP.

Akreditovaná laboratoř Vám zašle protokol a fakturu za administraci zaslání individuálního protokolu. Administrativní poplatek bez ohledu na počet vzorků na jednu adresu je 150,- Kč.

6. Souhlas k použití Vaší adresy (e-mailové adresy)

Vyplněním Vaší adresy případně i e-mailové adresy na štítku a odevzdáním vzorku s tímto štítkem na Sběrné místo dáváte souhlas organizátorům kampaně Hrr na mor k použití Vaší adresy (e-mailové adresy) k účelům souvisejícím s realizací kampaně Hrr na mor.

Kampaň prevence moru včelího plodu ve Středočeském kraji
Hrr na mor 2020 finančně podporuje