Sběr vzorků v rámci kampaně Hrr na mor II v roce 2019 byl ukončen. Další vzorky už do akreditované laboratoře VÚVč Dol neposílejte!

Důležité upozornění! Při převzetí vzorků zkontrolujte, zda jsou vzorky od včelařů označeny řádně vyplněným kampaňovým štítkem. U vzorků bez tohoto označení hrozí, že nebudou zařazeny do bezplatného vyšetření v rámci kampaně Hrr na mor.Při zpracování vzorků postupujte obdobně, jako při přípravě vzorků zimní měli pro vyšetření na varroázu.

Nejsnadněji připravíte hromadnou žádanku na vyšetření v CISu, druhou možností je zpracování žádanky ve formuláři VÚVč Dol, do ní ale budete muset jednotlivé včelaře doplňovat ručně.

 1. V CISu  na stránce Stanoviště si pod záložkou Nová žádost o vyšetření připravíte novou žádanku:
  • do kolonky Laboratoř zadejte „Dol – Výzkumný ústav včelařský“
  • zatrhněte „Mor“ u volby Vyšetření
  • do kolonky Typ vyšetření na mor zadejte „MVP Hrr na mor“
  • Kliknutím na políčko před jménem včelaře vyberete ty včelaře, od nichž jste dostali vzorky na vyšetření.
  • Zkontrolujte, zda se kontaktní údaje včelaře zadané v CISu shodují s údaji uvedenými na štítku a případně je v CISu aktualizujte
  • V řádku příslušného včelaře zatrhněte volbu „mor“, vyplňte podle skutečnosti počet vzorků a případně počty včelstev na vzorek, bude-li vzorků více
  • Až budete mít zadány všechny včelaře, jejichž jména najdete v CISu, Žádanku uložte a pak si ji vytiskněte.
  • Nepracujete-li s CISem nebo nenajdete-li v CISu jméno včelaře, který na Vaše Sběrné místo odevzdal vzorek, nezbyde Vám nic jiného, než vyplnit Žádanku, kterou si můžete stáhnout zde.
 2. Po vytvoření Žádanky do štítků na vzorcích dopište permanentním fixem pořadová čísla, která vygeneroval CIS nebo nebo která jste přidělili jednotlivým vzorkům v ručně vyplněné Žádance.
 3. Žádá-li včelař o zaslání individuálního protokolu (v kolonce Protokol na štítku je napsáno „ANO“), označte příslušný záznam v Žádance symbolem IP, nejlépe červeným fixem.
 4. Žádanku přiložte ke vzorkům, vše dobře zabalte, aby se vzorky nepomíchaly nebo dokonce neotevřely, a odešlete nebo osobně odvezte do VÚVč Dol.
 5. Současně s fyzickým odesláním vzorků se Žádankou na vyšetření odešlete také Žádanku v elektronické verzi. Pokud jste ji zpracovali v CISu, stačí odkliknout zelené tlačítko „Odeslat žádost do laboratoře“. Pokud jste zpracovávali Žádanku v Excelu, soubor uložte a odešlete e-mailem na adresu beedol@beedol.cz.

Po vyšetření vzorků Vám přijdou zpět výsledky na adresu uvedenou v Žádance.

Včelaři, kteří budou v Žádance označeni symbolem IP a na štítku v kolonce Protokol budou mít „ANO“, pak dostanou individuální protokol spolu s fakturou s příplatkem za individuální protokol ve výši 100,- Kč přímo na jejich adresu.

Včelaři s pozitivním výsledkem vyšetření budou kontaktováni neprodleně po zjištění podezření na nákazu písemně a telefonicky prostřednictvím Poradny MVP.

Ostatní včelaři dostanou oznámení o negativním výsledku vyšetření formou děkovného dopisu za účast v kampani e-mailem a poštou.

Kampaň prevence moru včelího plodu ve Středočeském kraji
Hrr na mor II finančně podporuje