Při zpracování vzorků postupujte obdobně, jako při přípravě vzorků zimní měli pro vyšetření na varroázu.

Nejsnadněji připravíte hromadnou žádanku na vyšetření v CISu, druhou možností je zpracování žádanky ve formuláři VÚVč Dol, do ní ale budete muset jednotlivé včelaře doplňovat ručně.

  1. V CISu  na stránce Stanoviště si pod záložkou Nová žádost o vyšetření připravte příslušný formulář (pro vyšetření na varroázu, pro vyšetření na MVP ExM110, případně kombinovaný formulář varroáza + mor) a zaneste do nich všechny sebrané vzorky.
  2. Řádně označené vzorky od včelařů označte pořadovým číslem, které se musí shodovat s pořadovým číslem příslušného včelaře v žádance a současně je jasně označte, pro jaké vyšetření je vzorek určen (V – varroáza, M – MVP, V+M – obě vyšetření)
  3. Žádá-li včelař o zaslání individuálního protokolu, označte vzorek i příslušný záznam v hromadné žádance symbolem IP.
  4. Pozor! Máte-li mezi včelaři zájemce, kteří chtějí individuální protokol, je třeba vyplnit a připojit k žádance o vyšetření ještě Průvodní dopis.
  5. Vytiskněte hromadnou žádanku a případný Průvodní dopis, přiložte ji/je ke vzorkům, vše dobře zabalte, aby se vzorky nepomíchaly nebo dokonce neotevřely, a odešlete nebo osobně odvezte do VÚVč Dol.

Po vyšetření vzorků Vám přijdou zpět výsledky na adresu uvedenou v žádance. Včelařům, kteří byli uvedeni v Průvodním dopise, pak dostanou individuální protokol spolu s fakturou s příplatkem za individuální protokol přímo na adresu dle Průvodního dopisu.