Tato stránka je určena pro zájemce o účast ve výběrovém řízení na dodavatele podlimitní veřejné zakázky „Realizace odborné části projektu Kampaň prevence moru včelího plodu ve Středočeském kraji Hrr na mor 2020“.

Kliknutím na níže uvedený odkaz si zájemce může stáhnout oficiální dokumentaci výběrového řízení:

Zadání pro výběrové řízení – Hrr na mor 2020