Sběr vzorků v rámci kampaně Hrr na mor II v roce 2019 byl ukončen. Další vzorky už do akreditované laboratoře VÚVč Dol neposílejte!

Negativní výsledky o vyšetření měli na přítomnost původce moru včelího plodu budou zasílány formou hromadných protokolů na Sběrná místa.

Chovatelé  budou  navíc  o  negativním  výsledku vyšetření informováni dopisem  či  emailem.  Tato  informace však nemá charakter protokolu o vyšetření dle  platné legislativy.

KVS SVS pro Středočeský kraj však bude hromadné protokoly o vyšetření v případě přesunů a prodeje včelstev v rámci kraje uznávat.

Kdy mi stačí hromadný protokol o vyšetření?

  • Vyšetřuji svá včelstva pro klid vlastní i sousedů.
  • Přesouvám včelstva  (kočuji,  stěhuji se, prodávám oddělky a matky) pouze v rámci Středočeského kraje.

Kdy potřebuji Individuální protokol o vyšetření?

  • Přesouvám včelstva  (kočuji,  stěhuji se, prodávám oddělky a matky) mimo území kraje.

Jak si mám o Individuální protokol zažádat, pokud ho skutečně potřebuji?

  • Prostřednictvím Sběrného místa tak, že odevzdaný vzorek měli označím na štítku v příslušné kolonce (Protokol: Ano).