Čekáte-li stále marně na individuální protokol o vyšetření, který jste si objednali při registraci do kampaně, ozvěte se!

Vaše vzorky, který jste posílali na vyšetření prostřednictvím vámi zvolených sběrných míst asi nebyly řádně označeny a proto nemusely být vaše požadavky na zaslání individuálního protokolu vyřízeny.

Náprava drobné administrativní chybičky je jednoduchá. Na e-mailovou adresu beedol@beedol.cz pošlete e-mailovou zprávu s vašimi adresami a upřesněním sběrného místa, přes které jste posílali vaše vzorky. Vaše požadavky na zaslání individuálních protokolů budou vyřízeny obratem.