Kampaň Hrr na mor je primárně určená k vyšetření včelstev na přítomnost moru včelího plodu ze směsných vzorků měli. Vzhledem k velkým úhynům včelstev v některých oblastech jsme letos operativně doplnili tuto metodiku pro odběr vzorků pro vyšetření z uhynulých včelstev. V rámci kampaně si tedy můžete nechat preventivně vyšetřit i včelstva uhynulá z neznámých příčin.

A. Uhynula jen NĚKTERÁ VČELSTVA na stanovišti:
– Odeberte směsný vzorek měli jen z přeživších včelstev.
– Směsný vzorek můžete odebírat až z 25 včelstev na jednom stanovišti.

B. Uhynula VŠECHNA VČELSTVA na stanovišti:
– Odeberte směsný vzorek vosku z plodových plástů.
– Směsný vzorek můžete odebírat max z 10 včelstev na jednom stanovišti.

Postup odběru vosku z uhynulých včelstev
1. Připravte si čisté noviny a vzorkovnice (1 vzorkovnice max. na 10 uhynulých včelstev ze stanoviště).
2. Z každého uhynulého včelstva vyjměte plodový plást.
3. Z místa na plástu, kde již byl plod, odlomte kus vosku o velikosti cca 2×2 cm. Dbejte na to, abyste z každého úlu odebrali srovnatelný vzorek.
4. Odlomený kousek plástu uložte na noviny a takto pokračujte s odběrem vzorků až z 10 včelstev (pokud máte včelstev více než 10, odebírejte další směsné vzorky zvlášť na čisté noviny a ideálně pracujte v jednorázových rukavicích, aby se zamezilo případné křížové kontaminaci).
5. Kousky plástů poté rozdrobte na voskovou drť a směsný vzorek sesypejte do vzorkovnice.
6. Vzorkovnici čitelně označte kampaňovým štítkem „Hrr na mor“ s Vaším jménem; názvem a číslem stanoviště; označením úlů, ze kterých byl směsný vzorek odebrán; a připište: VOSK-UHYNULÉ.
7. Toto sdělte i odpovědné osobě, až budete vzorek odevzdávat na sběrném místě. Že se jedná o uhynulá včelstva je nutné uvést v poznámce v seznamu vzorků přiloženém k žádance o vyšetření.