1. Ihned po odběru zimní měli k vyšetření na varroázu vložte do úlů očištěné podložky na měl a nechejte je v úle po dobu alespoň 10 – 14 dnů. POZOR! V této době se již běžně vyskytují prolety včel. Včely při nich čistí dna úlů. Pokud tedy nemáte varroadna, je nezbytné podložky na měl opatřit dvojitým sítem, aby včely měl nevynosily!
 2. Při odběru vyjměte podložky z úlů. Síťovinu sundejte z podložek a měl sesypte např. na noviny nebo kartonový papír dohromady maximálně z 25 včelstev na stanovišti.
 3. Měl nechejte 2 – 4 dny vysušit při pokojové teplotě. POZOR, vzorek nepokládejte na radiátor!
 4. Suchý vzorek měli nasypejte do vhodného transportního obalu.  Jako obaly pro vzorky měli doporučujeme papírové tubusy s uzávěry.Tyto tubusy ještě přispívají k dosušení vzorků měli a také bezpečně zamezují mikrobiální kontaminaci vzorků mezi sebou.
  Zavedené jsou také kelímky od jogurtů a podobných produktů, uzavřené prodyšnou tkaninou, která je fixována nejlépe gumičkou. Kelímky se dobře přepravují v kartonových pla tech, ve kterých se expedují do prodejen.
 5. Transportní obal označte štítkem, který bude obsahovat:
  – jméno včelaře
  – registrační číslo včelaře
  – název a registrační číslo stanoviště včelstev
  – počet včelstev, ze kterých je odebrán směsný vzorek
  Obaly se vzorky, ke kterým chcete vypracovat individuální protokol, označte zřetelně nápisem „Individuální protokol„.
 6. Dále postupujte podle instrukcí v sekci Návod pro včelaře, jak se přihlásit k vyšetření na MVP