1. Ihned po odběru zimní měli k vyšetření na varroázu vložte do úlů očištěné podložky na měl a nechejte je v úle po dobu alespoň 10 – 14 dnů. POZOR! V této době se již běžně vyskytují prolety včel. Včely při nich čistí dna úlů. Pokud tedy nemáte varroadna, je nezbytné podložky na měl opatřit dvojitým sítem, aby včely měl nevynosily!
 2. Při odběru vyjměte podložky z úlů. Síťovinu sundejte z podložek a měl sesypte např. na noviny nebo kartonový papír dohromady maximálně z 25 včelstev na stanovišti.
 3. Měl nechejte 2 – 4 dny vysušit při pokojové teplotě. POZOR, vzorek nepokládejte na radiátor!
 4. Suchý vzorek měli nasypejte do vhodného transportního obalu.  Jako obaly pro vzorky měli doporučujeme papírové tubusy s uzávěry.Tyto tubusy ještě přispívají k dosušení vzorků měli a také bezpečně zamezují mikrobiální kontaminaci vzorků mezi sebou.
  Zavedené jsou také kelímky od jogurtů a podobných produktů, uzavřené prodyšnou tkaninou, která je fixována nejlépe gumičkou. Kelímky se dobře přepravují v kartonových platech, ve kterých se expedují do prodejen.
 5. Transportní obal označte štítkem, který bude obsahovat:
  – jméno včelaře
  – adresa včelaře
  – e-mailová adresa (pokud ji včelař má)
  – registrační číslo včelaře
  – název a registrační číslo stanoviště včelstev
  – počet včelstev, ze kterých je odebrán směsný vzorek
  Štítek si můžete stáhnout zde.
 6. Obaly se vzorky, ke kterým chcete vypracovat individuální protokol, označte zřetelně v kolonce „Individuální protokol“ nápisem ANO. Vyplňte Objednávku Individuálnío protokolu a odevzdejte ji na některém ze Sběrných míst.