Všem včelařům ve Středočeském kraji přinášíme do Nového roku 2020 dobrou zprávu. Rada Středočeského kraje podpořila dne 16. prosince 2019 žádost OO ČSV Kladno o dotaci na realizaci třetího ročníku kampaně prevence moru včelího plodu pod názvem Hrr na mor 2020 a navrhla ji ke schválení Zastupitelstvu Středočeského kraje. To bude rokovat na konci ledna. Návrh má podporu nejvyšších představitelů kraje, hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové i odpovědného náměstka hejtmanky pro životní prostředí a zemědělství Miloše Petery, kteří oceňují výsledky předešlých dvou ročníků profylaktické akce i její význam pro dlouhodobou udržitelnost včelařství v kraji.

Zkušený realizační tým kampaně Hrr na mor ihned po oznámení stanoviska Rady k žádosti o dotaci zahájil komplexní přípravu nového projektu. Opírá se přitom o osvědčený koncept založený na dobrovolnosti, přímém oslovení včelařů a funkčním systému sběru vzorků na vyšetření. Role tzv. Sběrných míst bude letos rozšířena. Stanou se „ambasádami“ realizačního týmu kampaně na místní úrovni. Stejně jako dříve budou zabezpečovat sběr a zpracování vzorků až po jejich odeslání k vyšetření v akreditované laboratoři. Nově pak budou plnit funkci efektivního komunikačního kanálu pro oslovení včelařů, které nezasáhne centrální komunikační kampaň. Práci dobrovolníků ve Sběrných místech by mělo usnadnit další vylepšení Centrálního informačního systému, které by mělo umožnit zpracování elektronických žádanek pro vyšetření na MVP širšímu okruhu osob.

Všichni zájemci o bezplatné vyšetření včelstev na MVP ze Středočeského kraje si mohou připravit už nyní vzorek z měli, kterou smetli z úlů po posledním podzimním ošetření včel proti varroáze. Tento vzorek je nutné dobře vysušit, označit kampaňovým štítkem a do doby odevzdání uskladnit na suchém a chladném místě. Detailní postup přípravy, označení a odevzdání vzorku je zde. V průběhu ledna pak budou tyto i další informace distribuovány také prostřednictvím Sběrných míst formou kampaňového letáku.

Vzhledem k aktuální zdravotní situaci, kdy z některých oblastí jsou hlášeny vysoké úhyny včelstev, máme dobrou zprávu i pro včelaře, kteří přemnožením roztoče přišli o celá stanoviště. V nejbližších dnech najdete na těchto stránkách zvláštní metodiku pro přípravu vzorku z uhynulých včelstev, aby mohli vyloučit MVP jako příčinu úhynu, nebo, v tom horším případě, aby získali doklad pro případnou žádost o náhradu škody za likvidaci ohniska MVP.

První dva ročníky kampaně ukázaly, že funkcionáři některých základních organizací z různých důvodů nechtějí či nemohou zřídit pro členy vlastní organizace Sběrné místo, přestože jejich včelaři mají zájem o zapojení do plošného vyšetření na MVP. Organizační výbor kampaně Hrr na mor proto vyzývá všechny včelaře, kteří chápou význam systematické prevence MVP a kteří narážejí na neochotu či neschopnost funkcionářů místního včelařského spolku, aby se stali ambasadory kampaně Hrr na mor 2020 a přihlásili vlastní Sběrné místo. Stačí jim k tomu trochu dobré vůle pomoci sobě a včelařům ve svém nejbližším okolí a navíc špetka elementární počítačové gramotnosti. I letos bude v rámci kampaně fungovat Poradna MVP, takže dobrovolníci se nemusí obávat, že funkci ambasadora kampaně Hrr na mor 2020 nezvládnou. Sběrná místa registrujte co nejdříve zde!

S mottem „Pomozme si a bude nám pomoženo“ se těšíme na spolupráci v kampani Hrr na mor 2020.

Organizační výbor kampaně Hrr na mor 2020