Sběr vzorků v rámci kampaně Hrr na mor II v roce 2019 byl ukončen. Další vzorky už do akreditované laboratoře VÚVč Dol neposílejte!

Kampaň Hrr na mor! vznikla z iniciativy několika včelařských aktivistů na Slánsku a Kladensku, které zaštítila okresní organizace Českého svazu včelařů Kladno. Po úspěšné realizaci pilotního projektu pro středočeské včelaře v roce 2018 se kladenské organizaci podařilo získat znovu dotaci Středočeského kraje na kampaň Hrr na mor II.

Druhý ročník vychází ze zkušeností získaných realizací pilotního projektu, přináší však i některé změny v organizaci:

Stejné zůstává to, co se osvědčilo:

  • přímé oslovení všech včelařů ve Středočeském kraji několika kanály současně
  • nekonformní způsob komunikace, která má upoutat pozornost a zajistit dobrou průběžnou informovanost všech zúčastněných včetně zpětné vazby od včelařů a sběrných míst směrem k organizátorům kampaně
  • důsledná dobrovolnost a pozitivní motivace k účasti včelařů i včelařských spolků k účasti v kampani
  • Poradna MVP
  • načasování plošného vyšetření před začátek snůškové sezóny a souběh se sběrem vzorků měli pro vyšetření na varroázu
  • možnost objednání individuálního protokolu o vyšetření na MVP včelaři, kteří toto potřebují

Nová kampaň se od té pilotní liší především v:

  • jasném oddělení sběru měli pro vyšetření na MVP v rámci kampaně Hrr na mor a sběru vzorků zimní měli pro vyšetření na varroázu v rámci platné METODIKY KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2019
  • posílení role Sběrných míst v přípravě a realizaci kampaně
  • zjednodušení organizace a administrativy z pohledu včelařů i Sběrných míst tím, že registrace včelařů proběhne prostým odevzdáním vzorků označených kampaňovým štítkem a také tím, že Sběrná místa budou moci zpracovat hromadné žádanky přímo v CISu
  • informování všech zúčastněných včelařů o negativním výsledku vyšetření dopisem a e-mailem

Kampaň prevence moru včelího plodu ve Středočeském kraji
Hrr na mor II finančně podporuje