Nepodaří-li se Vám najít Sběrné místo, zde je alternativní postup.

  1. Přihlaste se do kampaně vyplněním Přihlášky.
  2. V seznamu Registrovaných včelařů si ověřte, že Vaše přihláška byla zaregistrována. Svůj nový záznam najdete úplně na konci seznamu.
  3. V seznamu Sběrných míst si vyberte jedno, které Vám bude vyhovovat (zpravidla Váš spolek, pokud se zaregistroval jako Sběrné místo).
  4. Ve Vámi vybraném Sběrném místě se informujte (viz e-mailová adresa nebo telefon uvedená v seznamu Sběrných míst), kdy a jakým způsobem budou sbírat vzorky pro vyšetření na MVP. Kontaktním osobám ve Sběrných místech jsme doporučili, aby kontaktovali včelaře ve svém okolí, kteří jsou uvedení v seznamu Registrovaných včelařů. Není to ale jejich povinnost, proto nečekejte na žádnou výzvu ze Sběrného místa, ale jednejte sám/sama ve vlastním zájmu co nejdříve.
  5. Co nejdříve vložte do Vašich úlů podložky pro sběr měli. Řiďte se přitom instrukcí VÚVč pro sběr a přípravu směsného vzorku měli na vyšetření MVP.
  6. V termínu stanoveném Vámi vybraným Sběrným místem odevzdejte Váš řádně zabalený a označený směsný vzorek měli na toto Sběrné místo. Máte-li zájem o zaslání individuálního protokolu o vyšetření na MVP, nezapomeňte tento požadavek vyznačit na obalu Vašeho vzorku.
  7. O výsledku vyšetření budete informováni prostřednictvím Vámi vybraného Sběrného místa. Objednáte-li si zaslání individuálního protokolu o vyšetření na MVP za příplatek 100,- Kč, bude Vám tento protokol spolu s fakturou k úhradě zaslán přímo na Vaši adresu.