Poradna MVP radí i pomáhá. Ptejte se, žádejte o pomoc, Poradna MVP je zde pro Vás!

  1. Postižený včelař má možnost obrátit se na Poradnu MVP s dotazy týkajícími se jeho problému či se žádostí o odbornou asistenci při jeho řešení. Poradna MVP v žádném případě nenahrazuje orgány SVS, může však být katalyzátorem spolupráce mezi včelařem a SVS. Poradna MVP může také plnit funkci důvěrného zpovědníka či rádce pro včelaře v otázkách, které nejsou přímo záležitostí SVS, jako např. vztahové záležitosti v místě, kde včelař působí.
  1. Na Poradnu MVP se mohou obracet i ostatní včelaři a Sběrná místa a to jak s dotazy týkajícími se přímo problematiky MVP tak i ohledně organizace kampaně Hrr na mor 2020. Poradna MVP jim však nebude odpovídat na dotazy týkající se konkrétních případů, které se jich přímo netýkají.
  1. Na Poradnu se můžete obracet písemně prostřednictvím Kontaktního formuláře na těchto stránkách. Personální složení a kompetence poradců najdete na stránce Kontaktů.

Kampaň prevence moru včelího plodu ve Středočeském kraji
Hrr na mor 2020 finančně podporuje