1. V případě pozitivního nálezu spor MVP ve směsném vzorku bude VÚVč bezodkladně informovat chovatele prostřednictvím Sběrného místa, z něhož byl směsný vzorek odeslán na vyšetření.
  2. Akreditovaná laboratoř bude v případě zjištění pozitivního vzorku informovat příslušný inspektorát KVS. Tuto povinnost jí ukládá zákon.
  3. Nález spor MVP je jenom podezření, nikoliv ohnisko moru. Neznamená to tedy, že se včelstva budou ihned pálit. Včelař však musí okamžitě jednat, protože otálení s řešením problému může znamenat potenciálně daleko větší problém a nevyhnutelnost radikálního řešení (spálení včelstev a vybavení, které přišlo s nakaženými včelstvy do styku).