Organizátoři kampaně Hrr na mor II děkují všem, kdo zřídili Sběrné místo a přispěli tak k úspěšné realizaci kampaně.Díky společnému úsilí všech se nám i v tomto roce podařilo dosáhnout plánovaný počet vyšetřených vzorků. Na rozdíl od loňského roku však byly všechny vzorky negativní na původce MVP, což je dobrá zpráva pro všechny středočeské včelaře.

Dobrá zpráva je i to, že stejně jako v loňském roce, jsou k dispozici pro všechna Sběrná místa dostatečné finanční prostředky na výplatu náhrad za činnost Sběrného místa.

Jediné, co musíte ještě udělat, je poslat nám vyplněnou tabulku Vyúčtování Sběrného místa. Stačí vyplnit vyznačená políčka, není nutné nic dokladovat. Přesto vás žádáme, abyste náklady spojené s realizací kampaně uváděli pokud možno přesně. Nezapomeňte vyčíslit také Vámi odvedenou práci. Stačí nám kvalifikovaný odhad. Vámi uvedené částky ve Vyúčtování nemají vliv na výši vyplacených náhrad, budou však sloužit pro informaci organizátorům kampaně pro případnou přípravu podobných kampaní v příštích letech a také jako doplňkový podklad pro závěrečné vyúčtování dotace Středočeského kraje.

Vyplněnou tabulku Vyúčtování Sběrného místa uložte a pošlete v elekronické podobě na e-mailovou adresu rostislav.ovcarik@atlas.cz nebo ji vytiskněte a pošlete na poštovní adresu Rostislav Ovčarik, Na Chmelnici 167, 274 01 Slaný. Žádné další doklady neposílejte!

Na závěr si Vás ještě dovolujeme požádat o vyplnění Ankety, kterou nám poskytnete cennou zpětnou vazbu k letošní kampani. Věříme, že zpracování Vyúčtování a odpověď na Anketu Vám dohromady nezabere ani pět minut Vašeho drahoceného času. Přesto Vám i z tuto práci děkujeme.

Termín pro zaslání vyplněné tabulky Vyúčtování nákladů SM je 5. května 2019!
Pomozte nám, prosím, včasným odesláním Vyúčtování urychlit výplatu náhrad a řádně uzavřít letošní úspěšnou kampaň.

Kampaň prevence moru včelího plodu ve Středočeském kraji
Hrr na mor II finančně podporuje