Kampaň Hrr na mor! vznikla z iniciativy několika včelařských aktivistů na Slánsku a Kladensku, které zaštítila okresní organizace Českého svazu včelařů Kladno v roce 2018. Po dvou úspěšně realizovaných ročnících preventivního vyšetření včelstev na MVP ve Středočeském kraji se kladenské organizaci podařilo získat znovu dotaci Středočeského kraje na kampaň Hrr na mor 2020.

Třetí ročník vychází ze zkušeností předchozích dvou ročníků a proti loňskému ročníku přináší jednu drobnou změnu v organizaci:

Stejné zůstává to, co se osvědčilo:

  • přímé oslovení všech včelařů ve Středočeském kraji několika kanály současně
  • nekonformní způsob komunikace, která má upoutat pozornost a zajistit dobrou průběžnou informovanost všech zúčastněných včetně zpětné vazby od včelařů a sběrných míst směrem k organizátorům kampaně
  • důsledná dobrovolnost a pozitivní motivace k účasti včelařů i včelařských spolků k účasti v kampani
  • oddělení sběru měli pro vyšetření na MVP v rámci kampaně Hrr na mor a sběru vzorků zimní měli pro vyšetření na varroázu v rámci platné METODIKY KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2020
  • jednoduchá organizace a administrativa z pohledu včelařů i Sběrných míst tím, že registrace včelařů proběhne prostým odevzdáním vzorků označených kampaňovým štítkem a také tím, že Sběrná místa mohou zpracovat hromadné žádanky přímo v CISu
  • Poradna MVP
  • načasování plošného vyšetření před začátek snůškové sezóny a souběh se sběrem vzorků měli pro vyšetření na varroázu
  • možnost objednání Individuálního protokolu o vyšetření na MVP včelaři, kteří toto potřebují
  • informování všech zúčastněných včelařů o negativním výsledku vyšetření dopisem a e-mailem

První novinkou třetí kampaně je zavedení Objednávky Individuálního protokolu, kterou přikládají včelaři, kteří potřebují Individuální protokol. 

Druhá novinka reaguje na aktuální masové úhyny včelstev v některých oblastech. Přináší možnost vyšetření uhynulých včelstev. Bližší informace najdete v Metodice odběru vzorku z uhynulých včelstev.

Kampaň prevence moru včelího plodu ve Středočeském kraji
Hrr na mor 2020 finančně podporuje