Organizátoři kampaně Hrr na mor si váží iniciativy a práce všech Sběrných míst, bez nichž by nebylo možné kampaň realizovat. Kromě poděkování za vstřícnost a spolupráci nabízí organizátoři kampaně Sběrným místům i částečnou kompenzaci nákladů spojených s realizací kampaně Hrr na mor II:A. Náhrada za odpověď na Anketu ve výši 500,- Kč bude vyplacena bankovním převodem po skončení kampaně VÚVč každému Sběrnému místu, které:

 1. v období od 19. 12. 2018 do 12. 1. 2019 vyplnilo a odeslalo organizátorům kampaně Hrr na mor II Anketu k přípravě kampaně Hrr na mor II nebo
 2. 12. 1. 2019 se zúčastnilo zahajovací konference kampaně Hrr na mor II ve Slaném a
 3. zaregistrovalo nejpozdějii do 20. 1. 2019 Sběrné místo a dodržovalo Pravidla pro zřízení a fungování Sběrného místa

Smyslem této náhrady je ocenění důležitých informací poskytnutých organizátorům kampaně Hrr na mor II před oficiálním zahájením kampaně.

B. Náhrada za zřízení Sběrného místa ve výši 200,- Kč bude vyplacena bankovním převodem po skončení kampaně VÚVč každému Sběrnému místu, které:

 1. zaregistrovalo Sběrné místo současně s Anketou nebo následně nejpozději do 20. 1. 2019 na webových stránkách www.hrrnamor.cz
 2. dodržovalo Pravidla pro zřízení a fungování Sběrného místa
 3. zašle nejpozději do 5. 5. 2019 na adresu organizátora Vyúčtování nákladů SM

Smyslem této náhrady je ocenění práce v souvislosti se za zřízením Sběrného místa a zjištění přibližných nákladů na straně Sběrných míst, které jsou považovány za spoluúčast organizátorů pro vyúčtování dotace Středočeského kraje.

C. Náhrada za fungování Sběrného místa ve výši 15,- Kč za každý zpracovaný vzorek bude vyplacena bankovním převodem po skončení kampaně organizátorem každému Sběrnému místu, které:

 1. zaregistrovalo Sběrné místo současně s Anketou nebo následně nejpozději do 20. 1. 2019 na webových stránkách www.hrrnamor.cz
 2. v období od 20. 1. do 31. 3. 2019 zajišťovalo sběr vzorků měli od včelařů ve svém okolí (mohou to být členové i nečlenové příslušného spolku) a odeslalo je na vyšetření MVP do VÚVč v rámci kampaně Hrr na mor
 3. dodržovalo Pravidla pro zřízení a fungování Sběrného místa
 4. zašle nejpozději do 5. 5. 2019 na adresu organizátora Vyúčtování nákladů SM

Smyslem této náhrady je ocenění nákladů spojených s fungováním Sběrného místa a zjištění přibližných nákladů na straně včelařských spolků, které jsou považovány za spoluúčast organizátorů pro vyúčtování dotace Středočeského kraje.

D. Motivační cílová náhrada ve výši 15,- Kč za každý zpracovaný vzorek bude vyplacena bankovním převodem po skončení kampaně organizátorem každému včelařskému spolku ve Středočeském kraji, který:

 1. zaregistrovalo Sběrné místo současně s Anketou nebo následně nejpozději do 20. 1. 2019 na webových stránkách www.hrrnamor.cz
 2. v období od 20. 1. do 31.3. zajišťovalo sběr vzorků měli od minimálně 10 včelařů ve svém okolí (mohou to být členové i nečlenové příslušného spolku) a odeslalo je na vyšetření MVP do VÚVč v rámci kampaně Hrr na mor II.
 3. dodržovalo Pravidla pro zřízení a fungování Sběrného místa
 4. zašle nejpozději do 5. 5. 2019 na adresu organizátora Vyúčtování nákladů SM

Smyslem této náhrady je motivace Sběrných míst k aktivnímu oslovování včelařů ve svém okolí a vytváření podmínek k jejich co největšímu zapojení do kampaně Hrr na mor.

Kampaň prevence moru včelího plodu ve Středočeském kraji
Hrr na mor II finančně podporuje