Kampaň odstartovala distribucí Včelařství č. 2/2020 a Zahajovací konferencí dne 1. února 2020.

  1. V článku „Jak se zapojit do preventivního vyšetření v rámci kampaně Hrr na mor 2020“ ve Včelařství 2/2020 na straně 40 je výzva středočeským včelařům k zapojení do kampaně, postup krok za krokem, co má včelař udělat pro vyšetření svých včelstev a na další straně také vzorový štítek pro označení vzorků. Elektronickou verzi tohoto článku si také můžete stáhnout zde.
  2. Od 1. 1. do 15. 2. 2020 probíhá registrace Sběrných míst. Sběrné místo může založit včelařský spolek i jednotlivý včelař za podmínek uvedených zde.
  3. Sběr směsných vzorků  od včelařů a jejich následné zpracování ve Sběrných místech a odesílání na vyšetření v rámci kampaně Hrr na mor 2020 probíhá v období od 1. 2. do 31. 3. 2020. Každé Sběrné místo si stanovuje svůj termín v rámci tohoto období, kdy bude přijímat, zpracovávat a odesílat vzorky na vyšetření do akreditované laboratoře, kterou je VÚVč Dol. Tento termín se může u některých Sběrných míst zřizovaných včelařskými spolky shodovat s termínem odevzdání vzorků zimní měli pro vyšetření na varroázu. Vzorky zimní měli však takové Sběrné místo zpracovává odděleně od vzorků měli pro vyšetření na MVP v rámci kampaně Hrr na mor a odevzdává je na vyšetření standardním způsobem na místně příslušný inspektorát SVS.
  4. Včelař si ze Seznamu Sběrných míst vybere Sběrné místo, které mu bude vyhovovat a v termínu stanoveném Sběrným místem odevzdá svůj správně zabalený a označený směsný vzorek či vzorky na jím zvolené Sběrné místo. Sběrná místa naopak mohou sama aktivně oslovovat včelaře ve své oblasti působnosti, aby u nich odevzdali své vzorky na vyšetření.
  5. Sběrné místo zpracuje všechny směsné vzorky podle instrukcí, které najdou v kapitole Pravidla pro zřízení a fungování Sběrného místa, a doručí či odešle je na vyšetření do VÚVč v Dole.
  6. VÚVč Dol bude vyšetřovat vzorky v pořadí, v jakém budou přicházet z jednotlivých Sběrných míst. Lhůta pro vyšetření směsných vzorků na MVP bude záviset na množství včelařů zapojených do kampaně, neměla by však přesáhnout 4 týdny od doručení vzorků do laboratoře. Všechny vzorky by tak měly být vyšetřeny před zahájením jarní snůšky.
  7. Výsledky vyšetření směsných vzorků v podobě hromadných protokolů budou odeslány zpět na Sběrná místa, která směsné vzorky odeslala. V seznamu Sběrných míst budou označena Sběrná místa, jejichž vzorky už byly vyšetřeny.
  8. Každý včelař, který odevzdá vzorek v rámci kampaně Hrr na mor 2020 dostane na adresu uvedenou na štítku vzorku informaci o výsledku vyšetření. Uvede-li na štítku i svou e-mailovou adresu, dostane totéž vyrozumění ihned po skončení vyšetření také elektronickou cestou.
  9. Včelař, který bude chtít dostat podrobné výsledky vyšetření svých včelstev okamžitě po vyšetření nebo bude potřebovat individuální protokol o vyšetření ExM110 MVP VyLa (BV), například proto, že prodává oddělky, kočuje nebo jen plánuje přesun včelstev na jiné stanoviště mimo svůj katastr, si může jeho zaslání objednat za příplatek 150,- Kč tak, že do příslušného okénka na štítku napíše zřetelně ANO a ke vzorku přiloží Objednávku individuálního protokolu.
  10. S výhradou výše uvedeného příplatku za zaslání individuálního protokolu o vyšetření je pro včelaře zapojení do kampaně bezplatné. Sběrné místo nemá právo vybírat žádné poplatky za sběr vzorků od včelařů a jejich zpracování. Sběrná místa budou za svou práci odměněna podle Pravidel pro zřízení a fungování Sběrných míst.

Kampaň prevence moru včelího plodu ve Středočeském kraji
Hrr na mor 2020 finančně podporuje