Sběr vzorků v rámci kampaně Hrr na mor II v roce 2019 byl ukončen. Další vzorky už do akreditované laboratoře VÚVč Dol neposílejte!

Kampaň startuje distribucí Včelařství č. 1/2019 v týdnu od 7. ledna 2019.

 1. V příloze tohoto čísla časopisu rozesílaného středočeským včelařům je výzva k zapojení do kampaně, postup krok za krokem, co má včelař udělat pro vyšetření svých včelstev a také vzorové štítky pro označení vzorků. Tento tzv. direct mail se současně distribuuje také včelařům – nečlenům ČSV prostřednictvím osobních kontaktů či na doporučení. Elektronická verze direct mailu bude rozeslána e-mailem na adresy včelařů ve Středočeském kraji, které má v databázi Státní veterinární správa opírající se o data ČMSCH. Tuto verzi si také můžete stáhnout zde.
 2. Již v prosinci byly o kampani informovány včelařské spolky ve Středočeském kraji a byla jim adresována výzva aby se zapojily do kampaně Hrr na mor II jako tzv. Sběrná místa. V sobotu 12. ledna 2018 se uskuteční v prostorách Gymnázia VBT ve Slaném zahajovací konference pro zástupce včelařských spolků, kteří mají zájem o zřízení Sběrného místa a chtějí s organizátory projednat osobně cokoliv, co se týká kampaně Hrr na mor II. Touto konferencí bude Kampaň Hrr na mor II oficiálně zahájena.
 3. Od 19. 12. 2018 do 20. 1. 2019 probíhá registrace Sběrných míst. Sběrné místo může založit včelařský spolek i jednotlivý včelař za podmínek uvedených zde.
 4. Sběr směsných vzorků  od včelařů a jejich následné zpracování ve Sběrných místech a odesílání na vyšetření v rámci kampaně Hrr na mor II probíhá v období od 21. 1. do 31. 3. 2019. Každé Sběrné místo si stanovuje svůj termín v rámci tohoto období, kdy bude přijímat, zpracovávat a odesílat vzorky na vyšetření do akreditované laboratoře, kterou je VÚVč Dol. Tento termín se může u některých Sběrných míst zřizovaných včelařskými spolky shodovat s termínem odevzdání vzorků zimní měli pro vyšetření na varroázu. Vzorky zimní měli však takové Sběrné místo zpracovává odděleně od vzorků měli pro vyšetření na MVP v rámci kampaně Hrr na mor a odevzdává je na vyšetření standardním způsobem na místně příslušný inspektorát SVS.
 5. Včelař si ze Seznamu Sběrných míst vybere Sběrné místo, které mu bude vyhovovat a v termínu stanoveném Sběrným místem odevzdá svůj správně zabalený a označený směsný vzorek či vzorky na jím zvolené Sběrné místo. Sběrná místa naopak mohou sama aktivně oslovovat včelaře ve své oblasti působnosti, aby u nich odevzdali své vzorky na vyšetření.
 6. Sběrné místo zpracuje všechny směsné vzorky podle instrukcí, které najdou v kapitole Pravidla pro zřízení a fungování Sběrného místa, a doručí či odešle je na vyšetření do VÚVč v Dole.
 7. VÚVč Dol bude vyšetřovat vzorky v pořadí, v jakém budou přicházet z jednotlivých Sběrných míst. Lhůta pro vyšetření směsných vzorků na MVP bude záviset na množství včelařů zapojených do kampaně, neměla by však přesáhnout 4 týdny od doručení vzorků do laboratoře. Všechny vzorky by tak měly být vyšetřeny před zahájením jarní snůšky.
 8. Výsledky vyšetření směsných vzorků v podobě hromadných protokolů budou odeslány zpět na Sběrná místa, která směsné vzorky odeslala. V seznamu Sběrných míst budou označena Sběrná místa, jejichž vzorky už byly vyšetřeny.
 9. Každý včelař, který odevzdá vzorek v rámci kampaně Hrr na mor II dostane na adresu uvedenou na štítku vzorku informaci o výsledku vyšetření. Uvede-li na štítku i svou e-mailovou adresu, dostane totéž vyrozumění ihned po skončení vyšetření také elektronickou cestou.
 10. Včelař, který bude chtít dostat podrobné výsledky vyšetření svých včelstev okamžitě po vyšetření nebo bude potřebovat individuální protokol o vyšetření ExM110 MVP VyLa (BV), například proto, že prodává oddělky, kočuje nebo jen plánuje přesun včelstev na jiné stanoviště mimo svůj katastr, si může jeho zaslání objednat za příplatek 100,- Kč tak, že do příslušného okénka na štítku napíše zřetelně ANO.
 11. S výhradou výše uvedeného příplatku za zaslání individuálního protokolu o vyšetření je pro včelaře zapojení do kampaně bezplatné. Sběrné místo nemá právo vybírat žádné poplatky za sběr vzorků od včelařů a jejich zpracování. Sběrná místa budou za svou práci odměněna podle Pravidel pro zřízení a fungování Sběrných míst.

Kampaň prevence moru včelího plodu ve Středočeském kraji
Hrr na mor II finančně podporuje