Organizátoři kampaně Hrr na mor si váží iniciativy a práce všech Sběrných míst, bez nichž by nebylo možné kampaň realizovat. Kromě poděkování za vstřícnost a spolupráci nabízí organizátoři kampaně i motivační odměny pro Sběrná místa:

Motivační odměna za zřízení Sběrného místa ve výši 200,- Kč bude vyplacena bankovním převodem po skončení kampaně VÚVč každému včelařskému spolku ve Středočeském kraji, který:
 1. zaregistroval Sběrné místo na webových stránkách www.hrrnamor.cz
 2. v období od 15. 2. do 30.5. zajišťoval sběr vzorků měli od včelařů ve svém okolí (mohou to být členové i nečlenové příslušného spolku) a odeslal je na vyšetření MVP do VÚVč v rámci kampaně Hrr na mor
 3. dodržoval Pravidla pro zřízení a fungování Sběrného místa respektive Postup při vyšetření na MVP ze směsného vzorku zimní měli pro vyšetření na varroázu

Smyslem této odměny je symbolické poděkování za zřízení Sběrného místa.

Motivační odměna za fungování Sběrného místa ve výši 15,- Kč za každý zpracovaný vzorek bude vyplacena bankovním převodem po skončení kampaně organizátorem každému včelařskému spolku ve Středočeském kraji, který:
 1. zaregistroval Sběrné místo na webových stránkách www.hrrnamor.cz
 2. v období od 15. 2. do 30. 5. zajišťoval sběr vzorků měli od včelařů ve svém okolí (mohou to být členové i nečlenové příslušného spolku) a odeslal je na vyšetření MVP do VÚVč v rámci kampaně Hrr na mor
 3. dodržoval Pravidla pro zřízení a fungování Sběrného místa respektive Postup při vyšetření na MVP ze směsného vzorku zimní měli pro vyšetření na varroázu
 4. zašle nejpozději do 28. 6. 2018 na adresu organizátora Vyúčtování nákladů SM

Smyslem této odměny je částečná kompenzace nákladů spojených s fungováním Sběrného místa a zjištění přibližných nákladů na straně včelařských spolků, které jsou považovány za spoluúčast organizátorů pro vyúčtování dotace Středočeského kraje.

Motivační cílová odměna ve výši 15,- Kč za každý zpracovaný vzorek bude vyplacena bankovním převodem po skončení kampaně organizátorem každému včelařskému spolku ve Středočeském kraji, který:
 1. zaregistroval Sběrné místo na webových stránkách www.hrrnamor.cz
 2. v období od 15. 2. do 30. 5. zajišťoval sběr vzorků měli od minimálně 10 včelařů ve svém okolí (mohou to být členové i nečlenové příslušného spolku) a odešle je na vyšetření MVP do VÚVč v rámci kampaně Hrr na mor a počet vzorků dosáhne počtu odpovídajícímu alespoň 50% řádných členů příslušného spolku.
 3. dodržoval Pravidla pro zřízení a fungování Sběrného místa respektive Postup při vyšetření na MVP ze směsného vzorku zimní měli pro vyšetření na varroázu
 4. zašle nejpozději do 28. 6. 2018 na adresu organizátora Vyúčtování nákladů SM

Smyslem této odměny je motivace Sběrných míst k aktivnímu oslovování včelařů ve svém okolí a vytváření podmínek k jejich co největšímu zapojení do kampaně Hrr na mor.

 

Díky úsporám v organizaci kampaně Hrr na mor mohou o motivační cílovou odměnu zažádat i Sběrná místa, která nesplňují podmínky stanovené v předchozím odstavci. Odměnu 10 Kč za každý zpracovný vzorek dostanou, pokud na vyšetření odeslala více jak 1 vzorek.

 

Neváhejte a přihlaste se o své odměny!