Organizátoři kampaně Hrr na mor děkují všem spolkům, které zřídily Sběrná místa a přispěly tak k úspěšné realizaci kampaně.

Díky společnému úsilí všech se podařilo nejenom dosáhnout ale i překročit plánovaný počet vyšetřených vzorků. Díky úsporám v organizaci kampaně však není nutné krátit rozpočet určený na výplatu odměn, naopak, motivační cílové odměny vyplatíme i těm, kteří nesplnili původně stanovená kritéria pro výplatu této odměny.

Jediné, co musíte ještě udělat, je poslat vyplněnou tabulku Vyúčtování Sběrného místa. Stačí vyplnit vyznačená políčka, není nutné nic dokladovat. Přesto vás žádáme, abyste náklady spojené s realizací kampaně uváděli pokud možno přesně. Vámi uvedené částky nemají vliv na výši vyplacené motivační odměny, budou však sloužit pro informaci organizátorům kampaně pro případnou přípravu podobných kampaní v příštích letech a také jako doplňkový podklad pro závěrečné vyúčtování dotace Středočeského kraje.

Termín pro zaslání žádostí o výplatu odměn a vyplněných tabulek Vyúčtování nákladů SM je 28. 6. 2018.