Pro všechny zájemce o vyšetření včelstev na mor včelího plodu ve Středočeském kraji, kteří se ještě nezapojili do kampaně Hrr na mor, máme dobrou zprávu.

Kampaň Hrr na mor pokračuje!

Díky promyšlené organizaci kampaně a také díky vstřícnému přístupu VÚVč Dol, který provádí vyšetřování vzorků, se nám podařilo vyšetřit zdroje na navýšení počtu vyšetřených vzorků. Máme tak stále ještě volnou kapacitu na přijímání dalších vzorků na vyšetření.

Vzhledem k tomu, že většina Sběrných míst už svou práci odvedla a další kolo sběru vzorků organizovat nebude, můžete nyní posílat své vzorky přímo do VÚVč Dol. Při odběru a přípravě vzorku k odeslání se řiďte návodem Jak odebrat vzorek měli pro vyšetření na MVP pro kampaň Hrr na mor?. Ke vzorku přiložte vyplněnou žádanku o vyšetření, kterou výrazně označte heslem Hrr na mor a uveďte v ní, na jakou adresu má být výsledek doručen:

  •  e-mailové adresa = protokol o vyšetření Vám bude zaslán elektronickou cestou
  • korespondenční adresa = bude Vám zaslán individuální protokol o vyšetření v tištěné podobě poštou

Administrativní poplatek za zaslání protokolu je 100 Kč.

Vzorek se žádankou dobře zabalte, aby se při tranportu neotevřel a pošlete nebo osobně doručte na adresu:

Výzkumný ústav včelařský, s. r. o.
Máslovice – Dol 94
252 66 Libčice nad Vltavou

 

„Pozdní sběr“ vzorků bude probíhat do naplnění navýšené kapacity vyšetření. Neváhejte, kapacita není neomezená!