1. Váš včelařský spolek zapojíte do kampaně snadno a rychle vyplněním Registrace sběrného místa. Vaše přihláška bude automaticky zaregistrována a zveřejněna v Seznamu sběrných míst tamtéž. Přihlášky Sběrných míst budou přijímány nejpozději do 31. ledna 2018. Přihlášky doručené po tomto datu již nemusí být přijaty.
  1. Rozhodněte se, kdy a jak budete přijímat směsné vzorky od včelařů. Když to organizačně zvládnete, můžete využít pro vyšetření na MVP vzorky zimní měli, které vám budou odevzdávat vaši členové pro vyšetření na varroázu. Jestliže vám nebo vašim včelařům tento způsob nevyhovuje, můžete zvolit variantu následného sběru směsných vzorků měli po ukončení sběru zimní měli pro vyšetření na varroázu. Je možná i kombinace obou postupů, tzn. že části vašich včelařů necháte vyšetřit jejich směsné vzorky na MVP v rámci vyšetření na varroázu a těm, kteří budou chtít odevzdat směsný vzorek na MVP separátně, nabídnete zvláštní termín pro sběr těchto směsných vzorků.
  1. Oznamte všem členům vašeho spolku, že jste zřídili Sběrné místo pro odevzdávání směsných vzorků měli pro vyšetření na MVP a současně termín a způsob sběru směsných vzorků pro vyšetření na MVP. Čím dříve toto oznámení učiníte, tím lépe. Všichni včelaři ve Středočeském kraji totiž v nejbližších dnech obdrží několika kanály pozvánku do kampaně a dá se očekávat, že řada z nich se bude chtít do kampaně zapojit a bude tudíž hledat nejbližší Sběrné místo.
  1. Včelaři nejsou povinni odevzdat vzorek na vyšetření MVP a také nemusí odevzdat směsný vzorek na vyšetření MVP v rámci kampaně Hrr na mor! ve vaší organizaci, i když jim to doporučujeme. Naopak, pokud zřídíte Sběrné místo, můžete sbírat vzorky i od včelařů, kteří nejsou členy vašeho spolku. Podpoříte tak nejenom hlavní cíle kampaně, tj. vyšetření co největšího počtu včelstev ve Středočeském kraji a zapojení co největšího počtu včelařů do boje proti MVP, ale také vaši spolkovou pokladnu. Za každý směsný vzorek odeslaný vámi na vyšetření MVP dostanete odměnu až 30 Kč. Podmínky pro výplatu odměn za zřízení Sběrného místa a za zpracování směsných vzorků najdete na v Pravidlech pro zřízení a fungování Sběrného místa.
  1. Ve vámi stanovených termínech vyberete od včelařů jejich směsné vzorky pro vyšetření na MVP. Tyto vzorky připravíte a odešlete na vyšetření podle instrukcí, které najdete v Postupu přípravy a zpracování vzorků.
  1. Splněním výše uvedených čtyř bodů máte téměř hotovo. Po odeslání vzorků už bude Sběrné místo fungovat pouze jako záložní komunikační kanál pro včelaře, kteří nenajdou nebo nedostanou informace o výsledcích vyšetření přímo nebo prostřednictvím hlavních komunikačních kanálů kampaně Hrr na mor, kterými jsou webové stránky hrnamor.cz a časopis Včelařství. Sledujte proto průběžně naše stránky i pravidelnou rubriku, která bude vycházet v časopisu Včelařství po celou dobu kampaně, abyste měli aktuální informace pro vaše členy.
  1. Účast včelařů v kampani Hrr na mor! je zcela dobrovolná. Žádného včelaře ani žádný spolek nelze k zapojení do kampaně nutit. Organizátoři kampaně jsou přesvědčeni, že jakýkoliv nátlak v tomto směru by byl kontraproduktivní a že kampaň splní své cíle i smysl i když se nepodaří pozitivními argumenty přesvědčit všechny včelaře a včelařské spolky ve Středočeském kraji. Dodržujte, prosím, toto zlaté pravidlo kampaně!