Deník

Přihlaste se o své odměny!

Organizátoři kampaně Hrr na mor děkují všem spolkům, které zřídily Sběrná místa a přispěly tak k úspěšné realizaci kampaně.

Díky společnému úsilí všech se podařilo nejenom dosáhnout ale i překročit plánovaný počet vyšetřených vzorků. Díky úsporám v organizaci kampaně však není nutné krátit rozpočet určený na výplatu odměn, naopak, motivační cílové odměny vyplatíme i těm, kteří nesplnili původně stanovená kritéria pro výplatu této odměny.

Jediné, co musíte ještě udělat, je poslat vyplněnou tabulku Vyúčtování Sběrného místa. Stačí vyplnit vyznačená políčka, není nutné nic dokladovat. Přesto vás žádáme, abyste náklady spojené s realizací kampaně uváděli pokud možno přesně. Vámi uvedené částky nemají vliv na výši vyplacené motivační odměny, budou však sloužit pro informaci organizátorům kampaně pro případnou přípravu podobných kampaní v příštích letech a také jako doplňkový podklad pro závěrečné vyúčtování dotace Středočeského kraje.

Termín pro zaslání žádostí o výplatu odměn a vyplněných tabulek Vyúčtování nákladů SM je 28. 6. 2018.

Systém odměn Sběrného místa

Organizátoři kampaně Hrr na mor si váží iniciativy a práce všech Sběrných míst, bez nichž by nebylo možné kampaň realizovat. Kromě poděkování za vstřícnost a spolupráci nabízí organizátoři kampaně i motivační odměny pro Sběrná místa:

číst více…

Nedostali jste individuální protokol o vyšetření? Ozvěte se!

Čekáte-li stále marně na individuální protokol o vyšetření, který jste si objednali při registraci do kampaně, ozvěte se!

Vaše vzorky, který jste posílali na vyšetření prostřednictvím vámi zvolených sběrných míst asi nebyly řádně označeny a proto nemusely být vaše požadavky na zaslání individuálního protokolu vyřízeny.

Náprava drobné administrativní chybičky je jednoduchá. Na e-mailovou adresu beedol@beedol.cz pošlete e-mailovou zprávu s vašimi adresami a upřesněním sběrného místa, přes které jste posílali vaše vzorky. Vaše požadavky na zaslání individuálních protokolů budou vyřízeny obratem.

Kampaň Hrr na mor pokračuje – „pozdní sběr“

Pro všechny zájemce o vyšetření včelstev na mor včelího plodu ve Středočeském kraji, kteří se ještě nezapojili do kampaně Hrr na mor, máme dobrou zprávu.

Kampaň Hrr na mor pokračuje!

Díky promyšlené organizaci kampaně a také díky vstřícnému přístupu VÚVč Dol, který provádí vyšetřování vzorků, se nám podařilo vyšetřit zdroje na navýšení počtu vyšetřených vzorků. Máme tak stále ještě volnou kapacitu na přijímání dalších vzorků na vyšetření.

Vzhledem k tomu, že většina Sběrných míst už svou práci odvedla a další kolo sběru vzorků organizovat nebude, můžete nyní posílat své vzorky přímo do VÚVč Dol. Při odběru a přípravě vzorku k odeslání se řiďte návodem Jak odebrat vzorek měli pro vyšetření na MVP pro kampaň Hrr na mor?. Ke vzorku přiložte vyplněnou žádanku o vyšetření, kterou výrazně označte heslem Hrr na mor a uveďte v ní, na jakou adresu má být výsledek doručen:

  •  e-mailové adresa = protokol o vyšetření Vám bude zaslán elektronickou cestou
  • korespondenční adresa = bude Vám zaslán individuální protokol o vyšetření v tištěné podobě poštou

Administrativní poplatek za zaslání protokolu je 100 Kč.

Vzorek se žádankou dobře zabalte, aby se při tranportu neotevřel a pošlete nebo osobně doručte na adresu:

Výzkumný ústav včelařský, s. r. o.
Máslovice – Dol 94
252 66 Libčice nad Vltavou

 

„Pozdní sběr“ vzorků bude probíhat do naplnění navýšené kapacity vyšetření. Neváhejte, kapacita není neomezená!

Zpracování vzorků krok za krokem – instrukce pro Sběrná místa

Při zpracování vzorků postupujte obdobně, jako při přípravě vzorků zimní měli pro vyšetření na varroázu.

Nejsnadněji připravíte hromadnou žádanku na vyšetření v CISu, druhou možností je zpracování žádanky ve formuláři VÚVč Dol, do ní ale budete muset jednotlivé včelaře doplňovat ručně.

  1. V CISu  na stránce Stanoviště si pod záložkou Nová žádost o vyšetření připravte příslušný formulář (pro vyšetření na varroázu, pro vyšetření na MVP ExM110, případně kombinovaný formulář varroáza + mor) a zaneste do nich všechny sebrané vzorky.
  2. Řádně označené vzorky od včelařů označte pořadovým číslem, které se musí shodovat s pořadovým číslem příslušného včelaře v žádance a současně je jasně označte, pro jaké vyšetření je vzorek určen (V – varroáza, M – MVP, V+M – obě vyšetření)
  3. Žádá-li včelař o zaslání individuálního protokolu, označte vzorek i příslušný záznam v hromadné žádance symbolem IP.
  4. Pozor! Máte-li mezi včelaři zájemce, kteří chtějí individuální protokol, je třeba vyplnit a připojit k žádance o vyšetření ještě Průvodní dopis.
  5. Vytiskněte hromadnou žádanku a případný Průvodní dopis, přiložte ji/je ke vzorkům, vše dobře zabalte, aby se vzorky nepomíchaly nebo dokonce neotevřely, a odešlete nebo osobně odvezte do VÚVč Dol.

Po vyšetření vzorků Vám přijdou zpět výsledky na adresu uvedenou v žádance. Včelařům, kteří byli uvedeni v Průvodním dopise, pak dostanou individuální protokol spolu s fakturou s příplatkem za individuální protokol přímo na adresu dle Průvodního dopisu.