Návod pro včelaře, jak se přihlásit k vyšetření MVP

Nepodaří-li se Vám najít Sběrné místo, zde je alternativní postup. Přihlaste se do kampaně vyplněním Přihlášky. V seznamu Registrovaných včelařů si ověřte, že Vaše přihláška byla zaregistrována. Svůj nový záznam najdete úplně na konci seznamu. V seznamu Sběrných míst...

K čemu slouží Poradna MVP?

Postižený včelař má možnost obrátit se na Poradnu MVP s dotazy týkajícími se jeho problému či se žádostí o odbornou asistenci při jeho řešení. Poradna MVP v žádném případě nenahrazuje orgány SVS, může však být katalyzátorem spolupráce mezi včelařem a SVS. Poradna MVP...

Co se stane v případě pozitivního nálezu MVP?

V případě pozitivního nálezu spor MVP ve směsném vzorku bude VÚVč bezodkladně informovat chovatele prostřednictvím Sběrného místa, z něhož byl směsný vzorek odeslán na vyšetření. Akreditovaná laboratoř bude v případě zjištění pozitivního vzorku informovat příslušný...

Jak funguje kampaň Hrr na mor!?

Kampaň bude zahájena distribucí Včelařství č. 2/2018 v týdnu od 22. ledna 2018. Přílohou tohoto čísla časopisu rozesílaného středočeským včelařům – členům ČSV bude obálka s dopisem – pozvánkou k zapojení do kampaně, přihláškou do kampaně a kampaňovým letáčkem. Tento...

Představení kampaně Hrr na mor! a jejích cílů

Kampaň Hrr na mor! vznikla z iniciativy několika včelařských aktivistů na Slánsku a Kladensku, které zaštítila okresní organizace Českého svazu včelařů Kladno. Tito aktivisté připravili projekt pro všechny včelaře ve Středočeském kraji, na jehož realizaci se jim...