Přihlaste se o své odměny!

Organizátoři kampaně Hrr na mor děkují všem spolkům, které zřídily Sběrná místa a přispěly tak k úspěšné realizaci kampaně. Díky společnému úsilí všech se podařilo nejenom dosáhnout ale i překročit plánovaný počet vyšetřených vzorků. Díky úsporám v organizaci kampaně...

Systém odměn Sběrného místa

Organizátoři kampaně Hrr na mor si váží iniciativy a práce všech Sběrných míst, bez nichž by nebylo možné kampaň realizovat. Kromě poděkování za vstřícnost a spolupráci nabízí organizátoři kampaně i motivační odměny pro Sběrná místa: Motivační odměna za zřízení...