Náhrady za práci Sběrného místa

Organizátoři kampaně Hrr na mor si váží iniciativy a práce všech Sběrných míst, bez nichž by nebylo možné kampaň realizovat. Kromě poděkování za vstřícnost a spolupráci nabízí organizátoři kampaně Sběrným místům i částečnou kompenzaci nákladů spojených s realizací...

K čemu slouží Poradna MVP?

Poradna MVP radí i pomáhá. Ptejte se, žádejte o pomoc, Poradna MVP je zde pro Vás! Postižený včelař má možnost obrátit se na Poradnu MVP s dotazy týkajícími se jeho problému či se žádostí o odbornou asistenci při jeho řešení. Poradna MVP v žádném případě nenahrazuje...

Co se stane v případě pozitivního nálezu původce MVP?

V případě zjištění podezření na nákazu MVP je včelař povinnen jednat v souladu s platnou legislativou.  V případě pozitivního nálezu spor MVP ve směsném vzorku bude VÚVč bezodkladně informovat přímo chovatele. Akreditovaná laboratoř bude v případě zjištění pozitivního...

Jak funguje kampaň Hrr na mor II

Kampaň startuje distribucí Včelařství č. 1/2019 v týdnu od 7. ledna 2019. V příloze tohoto čísla časopisu rozesílaného středočeským včelařům je výzva k zapojení do kampaně, postup krok za krokem, co má včelař udělat pro vyšetření svých včelstev a také vzorové štítky...

Představení kampaně Hrr na mor II

Kampaň Hrr na mor! vznikla z iniciativy několika včelařských aktivistů na Slánsku a Kladensku, které zaštítila okresní organizace Českého svazu včelařů Kladno. Po úspěšné realizaci pilotního projektu pro středočeské včelaře v roce 2018 se kladenské organizaci podařilo...