Systém odměn Sběrného místa

Organizátoři kampaně Hrr na mor si váží iniciativy a práce všech Sběrných míst, bez nichž by nebylo možné kampaň realizovat. Kromě poděkování za vstřícnost a spolupráci nabízí organizátoři kampaně i motivační odměny pro Sběrná místa: Motivační odměna za zřízení...

Návod pro včelaře, jak se přihlásit k vyšetření MVP

Nepodaří-li se Vám najít Sběrné místo, zde je alternativní postup. Přihlaste se do kampaně vyplněním Přihlášky. V seznamu Registrovaných včelařů si ověřte, že Vaše přihláška byla zaregistrována. Svůj nový záznam najdete úplně na konci seznamu. V seznamu Sběrných míst...