Přihlaste se o své náhrady!

Organizátoři kampaně Hrr na mor II děkují všem, kdo zřídili Sběrné místo a přispěli tak k úspěšné realizaci kampaně.Díky společnému úsilí všech se nám i v tomto roce podařilo dosáhnout plánovaný počet vyšetřených vzorků. Na rozdíl od loňského roku však byly všechny...

Náhrady za práci Sběrného místa

Organizátoři kampaně Hrr na mor si váží iniciativy a práce všech Sběrných míst, bez nichž by nebylo možné kampaň realizovat. Kromě poděkování za vstřícnost a spolupráci nabízí organizátoři kampaně Sběrným místům i částečnou kompenzaci nákladů spojených s realizací...

Kampaň Hrr na mor pokračuje – „pozdní sběr“

Sběr vzorků v rámci kampaně Hrr na mor II v roce 2019 byl ukončen. Pro všechny zájemce o vyšetření včelstev na mor včelího plodu ve Středočeském kraji máme dobrou zprávu. Kampaň Hrr na mor pokračuje! Nemáte v okolí žádné Sběrné místo, kam byste mohli odevzdat vzorky?...

Pomůcky pro odběr směsných vzorků měli

Praktické podložky na měl si můžete objednat např. v internetovém obchodě www.apinovo-vcely.cz. Síťovinu s malými i velkými oky lze zakoupit ve VÚVč Dol. Síťovina na dvojité podložky malá oka šíře 40 cm 1 bm  13,50 Kč *    15 Kč Síťovina na dvojité podložky velká oka...