Vyberte stránku

Hlavní město Praha a Středočeský kraj
ve spolupráci s Výzkumným ústavem včelařským
pořádají
Národní včelařskou konferenci
k problematice moru včelího plodu v ČR

 První akce svého druhu má otevřít širokou diskusi o přístupu k prevenci moru včelího plodu mezi včelařskými spolky a zájmovými skupinami včelařů, Státní veterinární správou, krajskými samosprávami a zainteresovanými ministerstvy. Díky reprezentativnímu fóru pozvaných účastníků poskytne jedinečnou příležitost hledat řešení problému, který trápí tisíce včelařů v naší zemi a který stojí státní pokladnu každoročně milióny korun.

Dopolední program od 9:00 do 12:00

 • Obsah a cíle konference představí moderátor akce Vladimír Kořen
 • Úvodní slovo přednesou představitelé Středočeského kraje Jana Skopalíková a Hlavního města Prahy Ivan Jacko
 • Do problematiky nemocí a nebezpečných nákaz včel uvede účastníky Dalibor Titěra, vedoucího výzkumu a laboratoře Výzkumného ústavu včelařského přednáškou „Včely zdravé – nemocné“
 • Způsob vyšetření vzorků měli na mor včelího plodu ukáže Jiří Boček z akreditované laboratoře Agro-La,
 • Srovnání situace výskytu a způsobu potlačování moru včelího plodu v ČR a v sousedních zemích provede Martin Kamler, odborný pracovník Výzkumného ústavu včelařského
 • Jak to vypadá s morem včelího plodu na Slovensku osvětlí Juraj Toporčák, renomovaný slovenský odborník
 • Přestávka
 • Zvládnutí epidemie moru včelího plodu a dlouhodobé udržování této nebezpečné nákazy pod kontrolou v Jihomoravském kraji popíše Vít Marada, profesionální včelař
 • Svépomocnou preventivní akci včelařů „Hrr na mor“ představí Rostislav Ovčarik, profesionální včelař
 • Zpětnou vazbu o kampani „Hrr na mor“ dají její aktivní účastníci, včelaři Jaroslav Navrátil a Lucie Vosečková
 • Pohled Státní veterinární správy na problém nebezpečných nákaz včel přednese zástupce Státní veterinární správy
 • Jak se k podpoře včelařů při zdolávání nebezpečných nákaz staví státní správa, řeknou zástupci Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí

 Odpolední program od 13:00 do 16:00

Odborný workshop včelařů zastoupených reprezentanty a členy významných včelařských spolků (Český svaz včelařů, Pracovní společnost nástavkových včelařů, Asociace profesionálních včelařů, Mendelova společnost pro včelařský výzkum, Spolek pro rozvoj včelařství Mája, Včelí stráž) se bude zabývat následujícími tématy:

 • Jak vážný je problém moru včelího plodu a dalších bakteriálních nákaz v ČR?
 • Jak jsou čeští včelaři schopni čelit individuálně či kolektivně šíření nákazy moru včelího plodu?
 • Kdo by měl stát v čele snah o odhalování a potírání nákazy moru včelího plodu v ČR a je na to připraven a je toho schopen?
 • Jak efektivně odhalovat a likvidovat ohniska nákaz?
 • Význam prevence při potírání moru včelího plodu.

4. října 2022
Zastupitelský sál Magistrátu HMP, Mariánské nám. 1, Praha1