Pomůcky pro odběr směsných vzorků měli

Praktické podložky na měl si můžete objednat např. v internetovém obchodě www.apinovo-vcely.cz. Síťovinu s malými i velkými oky lze zakoupit ve VÚVč Dol. Síťovina na dvojité podložky malá oka šíře 40 cm 1 bm  13,50 Kč *    15 Kč Síťovina na dvojité podložky velká oka...

Náhrady za práci Sběrného místa

Organizátoři kampaně Hrr na mor si váží iniciativy a práce všech Sběrných míst, bez nichž by nebylo možné kampaň realizovat. Kromě poděkování za vstřícnost a spolupráci nabízí organizátoři kampaně Sběrným místům i částečnou kompenzaci nákladů spojených s realizací...

Pravidla pro zřízení a fungování Sběrného místa

Sběrné místo zakládá místní včelařský spolek nebo jednotlivec pro všechny včelaře ve svém okolí bez ohledu na členství ve spolku registrací Sběrného místa.Sběrné místo mohou založit také okresní organizace ČSV jako záložní Sběrné místo pro včelaře z příslušného...